Dự án “Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đăk Lăk” trị giá 121,71 triệu USD (trong đó vay vốn ADB 95 triệu USD). Đây là dự án thực hiện khoản vay từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) để xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng đô thị, cải thiện điều kiện sống cho người dân, phát triển kinh tế xã hội bền vững, nhằm phát triển các đô thị loại II tại 3 thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Nam và Đắk Lắk.

Dự án nhằm mục đích thúc đẩy các thành phố Tam Kỳ, Hà Tĩnh, Buôn Ma Thuột, tạo bước phát triển đột phá khu vực Miền Trung – Tây Nguyên nói chung và trục hành lang kinh tế Đông – Tây nói riêng.

Dự án sẽ tập trung hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và xử lý môi trường. Riêng tại TP Tam Kỳ, Dự án sẽ hỗ trợ xây dựng các công trình cầu, đường đô thị và hệ thống thoát nước.

 

 

Dự kiến, tổng nguồn vốn đầu tư dự án khoảng 1,25 triệu USD, trong đó, vốn ODA không hoàn lại là 1 triệu USD và các địa phương tham gia dự án đối ứng 250 nghìn USD (trong đó: Quảng Nam đối ứng 90 nghìn USD, Hà Tĩnh và Đắk Lắk mỗi địa phương đối ứng 80 nghìn USD). 

Thời gian thực hiện dự án là 05 (2014-2019) năm do Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đăk Lăk là cơ quan chủ quản.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 510 Hùng Vương, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại: (+84) 0510 3818008 - Fax: (+84) 0510 3815106